267 GLENFERRIE ROAD, MALVERN VIC 3144 

(03) 9116 5055

 

ENTREE

1. Crispy Anchovies

Cá cơm chiên giòn

$17

2. Battered Soft Shell Crab

Cua lột chiên dòn (1pc)

$17

3. Prawn Spring Roll

Chả giò tôm (4pcs)

4. Chicken Spring Roll

Chả giò gà (4pcs)

5. Sweet Corn Chicken Soup

Soup bắp gà

6. Prawn Patty On Sugarcane

Chạo tôm (2pcs)

7. Beef Wrapped on Lemongrass

Bò cuộn sả (2pcs)

8. Pork & Prawn Rice Paper Roll

Gỏi cuốn tôm thịt (2pcs)

$15

$12

$12

$12

$12

$14

9. Chicken Rice Paper Roll

Gỏi cuốn gà (2pcs)

$12

10. Vegetarian Rice Paper Roll

Gỏi cuốn chay (2pcs)

$12

11. Vegetarian Spring Roll

Chả giò chay (4pcs)

$12

12. Fried Wonton

Hoành thánh chiên (3pcs)

$12

MACARONI

 

13. Sautéed Beef Macaroni

Nui bò

$16

14. Crispy Chicken Macaroni

Nui gà chiên dòn

$16

NOODLE SOUP

 

15. Vietnamese Rice Noodle Soup (Beef)

Phở bò

$16

16. Vietnamese Rice Noodle Soup (Chicken)

Phở gà

17. Spicy Beef Noodles

Bun bò hue

18. Chicken Glass Noodle Soup

Miến gà

19. Vietnamese Rice Udon (Prawn & Pork)

Bánh canh tôm thịt

20. Slow Cooked Braised Duck Noodle Soup

Mì vịt tiềm

$16

$16

$17

$18

$20

21. Crispy Skin Chicken Egg Noodles

Mì gà giòn

$18

22. Wonton Noodle Soup

Mì hoành thánh

$18

23. Braised Beef Stew Noodles

Mì bò kho

$16

24. Vegetarian Rice Noodle Soup

Phở chay

$16

RICE DISHES

 

25. Stir Fried Chicken Lemongrass w/ Chilli

Cơm gà xào sả ớt

$16

26. Stir Fried Lemongrass Squid w/ Chilli

Cơm mực xào sả ớt

$18

27. Stir Fried Sizzling Beef

Cơm bò xào lúc lắc

$16

28. Crispy Skin Chicken

Cơm gà chiên giòn

$16

29. Stir Fried Tofu & Veggies

Cơm tàu hủ chay

$16

VERMICELLI NOODLE

w/ mung beans, shredded carrot, lettuce, mint, crushed peanuts & sauce

 

30. VN w/ Stir Fried Lemongrass Chicken

Bún gà xào sả ớt

$16

31. VN w/ Stir Fried Lemongrass Beef

Bún bò xào sả ớt

$16

32. VN w/ Prawn Patty Cake

Bún chạo tôm

$18

33. VN w/ Tofu & Veggies

Bún tàu hủ chay

34. VN w/ Beef Wrapped On Lemongrass

Bún bò cuộn sả

$16

$18

35. VN w/ Spring Rolls [Chicken/Prawn]

Bún chả giò (gà/chay)

$16/ $18

STIR FRIED GLASS NOODLES

Sweet potato noodles stir fried w/ carrot, onion & broccoli

 

36. Vegetarian Stir Fried

Miến xào chay

$16

37. Beef Stir Fried

Miến xào bò

$16

38. Chicken Stir Fried

Miến xào gà

$16

MAIN

All mains served as individual dishes

 

39. Stir Fried Squid w/ Lemongrass & Chilli

Mực xào sả ớt

$45

40. Stir Fried Chicken w/ Lemongrass & Chilli

Gà xào sả ớt

$40

41. Stir Fried Tofu w/ Lemongrass & Chilli

Đậu hủ xào sả ớt

$35

42. Crispy Fried Battered Fish [Flounder]

Cá ngộ chiên giòn

43. Braised Caramelised Fish

Cá kho tộ

$40

$40

44. Caramelised Braised Pork Belly

Thịt kho tộ

45. Vietnamese Tamarind Fish Soup

Canh chua cá

$45

$40

46. Vietnamese Purple Yam Soup

Canh khoai mỡ

47. Green Mustard Soup With Mince Chicken & Ginger

Canh cải thịt

$40

$38

48. Stir Fried Tofu With Seasonal Vegetables

Rau cải xào đậu hủ

$38

PHO XUA SPECIAL

 

49. Cripsy Fried Flounder w/ Vermicelli Noodles, Rice Paper And Fresh Salad

Cá ng chiên dòn, bún, bánh tráng và rau

$75

50. Beef Hot Pot Served w/ Vermicelli Noodles and Fresh Salad

Lẩu bò

$45

51. Crispy Fried Chicken Wings (Marinated In Fish Sauce)

Cánh gà chiên nước mắm

52. Vietnamese Savoury Pancake w/ Pork, Prawn, Mung Beans Stuffing w/ Fresh Salad

Bánh xèo (pork and prawns)

53. Fried Squid Patty Served With Fresh Salad

Chả mực chiên và rau

$35

$25

$21.5

EXTRAS  $5 EACH

Cơm trắng     

White Rice    $2 SML    $5 REG

Bò                 

Beef

Gà                 

Chicken

Các loại rau

Vegetables

FOOD TO SHARE

Suitable for (3-4 people)

 

COMBO 1 

Spring rolls, beef wrapped on lemongrass, prawn patty cake, vermicelli noodles & fresh salad

$75

COMBO 2 

Braised caramelised fish/pork belly, Vietnamese tamarind soup, stir fried vegetables & steamed rice

$99

COMBO 3

Crispy fried flounder, Vietnamese purple yam soup, stir fried vegetables & steamd rice

$100

COMBO 4

Stir fried squid with lemongrass chilli, vegetable soup, stir fried vegetables and steamed rice

$99

COMBO 5

Stir fried chicken with lemongrass chilli, vegetable soup, stir fried vegetables and steamed rice

$99

ALCOHOL

"Speak to our friendly staff about availability"

 

SOFT DRINKS

Bottle of soft drinks

TEA JUGS ($15) Home Made Tea

Lychee | Peach

FRESH JUICE ($8)

Carrot | Orange | Celery | Apple

VIETNAMESE COFFEE ($8)

  • Facebook
  • Instagram

​© 2020 by Menuz Group